Přečtěte si, co říkají naši zákazníci

UNIPROCESS – Vodňanská drůbež

Implementace řešení UNIPROCESS®

Z pohledu vedení společnosti považuji za největší přínos přehled o požadavcích na objednávky, přehled o samotných objednávkách a jejich následné realizaci. Implementace řešení UNIPROCESS® dává vedení ucelený a dobře kontrolovatelný přehled o nákupních procesech ve společnosti.

Ing. Pavla Bublíková, finanční ředitel, Vodňanská drůbež, a.s.
UNIPROCESS – Trigema

Implementace řešení UNIPROCESS®

Přínosem řešení UNIPROCESS® je efektivní a rychlá implementace nových workflow, kterou provádíme bez  pomoci externích konzultantů. Implementací workflow pro likvidaci faktur bylo dosaženo snížení celkového počtu schvalovaných faktur a v celém procesu bylo dosaženo výrazných časových úspor.

Ing. Michal Tota, ředitel IT, Trigema a.s.
UNIPROCESS – Zentiva Group

Implementace řešení UNIPROCESS®

Implementace workflow přispěla k revizi toku informací o kmenovém záznamu materiálu ve čtyřech výrobních závodech a zároveň umožnila přenos odpovědnosti za zadání dat na vlastníka informace.

Ing. Jiří Vácha, SCM Director / Ing. Aleš Kapitán, Master Data Expert, Zentiva Group, a.s.
UNIPROCESS – Schvalování požadavků na objednávku – Kostelecké uzeniny

Implementace řešení UNIPROCESS® - Schvalování požadavků na objednávku

Významným přínosem je zpřehlednění a jednotnost interních procesů spolu s dostupností dat. Tyto aspekty pak velmi pozitivně ovlivňují manažerská rozhodnutí.

Ing. Michal Žídek, finanční ředitel, Kostelecké uzeniny a.s.
UNIPROCESS – ČEZ

Implementace řešení UNIPROCESS®

Rychlé nasazení workflow přispívá k zvyšování výkonnosti nákupu.

Ing. Barbora Dvořáková, Ředitelka útvaru nákup noncore služby a materiál, ČEZ, a. s.
UNIPROCESS – Česká pošta

Implementace řešení UNIPROCESS®

Workflow výrazně pomohlo v oblasti řízení nákladů, plánování nákladů va kontroly a to díky snadné a rychlé dostupnosti dokladů. V době měsíční účetní závěrky máme přesný přehled faktur v oběhu a snadno tvoříme dohadné položky, aby měsíční závěrka podávala reálný obraz o stavu nákladů a závazků.

Romana Grgičevičová, ředitelka odboru Účetnictví závazků podniku, Česká pošta s.p.
UNIPROCESS – Česká pojišťovna

Implementace řešení UNIPROCESS®

Hlavní přínos workflow využívajících UNIPROCESS® je sjednocení procesu administrace WF a predikce cest schvalování.

Petr Spanilý, Konzultant FI a WF, Česká pojišťovna, a.s.
UNIPROCESS – Telefónica Czech Republic

Implementace řešení UNIPROCESS®

Přečtěte si údaje provozních benefitů v detailu reference, které uvedl

Mgr. Pavel Volejníček, MBA, Manažer pro Rozvoj podpůrných systémů, Telefónica Czech Republic, a.s.
Nahrávám...