Elektronická komunikace s dodavateli ve společnosti GasNet

Elektronická komunikace s dodavateli ve společnosti GasNet | con4PAS

Společnost GasNet, provozující největší plynárenskou distribuční soustavu v České republice, se rozhodla pro digitální transformaci zastřešenou společností SAP ČR. Tým con4PAS v rámci dílčí dodávky implementoval cloudové řešení pro výměnu elektronických dokladů s dodavateli.

16. května 2022

Během přechodu na systém S/4HANA Cloud (2020–2022) společnost GasNet zavedla také novou platformu pro řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zvolila moderní cloudové řešení SAP Ariba Commerce Automation, které nabízí intuitivní prostředí pro dodavatele bez nároku na IT infrastrukturu.

Řešení SAP Ariba Commerce Automation zefektivňuje procesy operativního nákupu v oblasti vztahů s dodavateli. Komunikace s dodavateli je díky němu jednodušší a rychlejší. GasNet má v průběhu nákupního procesu okamžité a přesné informace o potvrzených/změněných/zamítnutých objednávkách. Dodavatelé jsou automaticky notifikováni. Transparentní elektronická výměna obchodních dokumentů v procesu Procure-to-Pay zahrnuje např.:

  • zasílání objednávek dodavateli,
  • potvrzování objednávek dodavatelem,
  • zasílání dodavatelského potvrzení – avíza,
  • potvrzení přijetí služby/materiálu kupujícím,
  • zadání faktury dodavatelem.

Napojení na největší celosvětovou obchodní síť SAP Business Network společnosti GasNet pomůže k navázání vztahů s novými dodavateli a k rozvoji těchto vztahů v budoucnosti.

 

GasNet, s.r.o. je provozovatelem největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. Společnost má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu. Spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky, kromě Prahy a Jihočeského kraje. Efektivní provoz plynárenské sítě GasNet, spolehlivé dodávky zemního plynu odběratelům, vysokou bezpečnost provozu plynárenských zařízení, ochranu zdraví, osob a majetku a ochranu životního prostředí zajišťuje servisní společnost GasNet Služby. Stoprocentním vlastníkem společností GasNet i GasNet Služby je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

 

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 Contract Compliance – řízení nákupních kontraktů v SAP Ariba

 Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh