Elektronické aukce snadně a přehledně se SAP Ariba Guided Sourcing

Elektronické aukce snadně a přehledně se SAP Ariba Guided Sourcing | con4PAS

Elektronická nákupní aukce je druh výběrového řízení, které probíhá online v reálnem čase. Účastníky jsou dodavatelé, kteří soutěží o zakázku na dodávku poptávaných komodit. V praxi často aukcím předchází poptávková řízení ve formě obchodního dotazu (Request for Information) nebo žádosti o cenovou nabídku (Request for Proposal), které mohou sloužit jako podklad pro kvalifikaci dodavatelů do následné živé aukce.

3. června 2022

Aplikace strategického nákupu SAP Ariba Guided Sourcing umožňuje vytvářet aukce, monitorovat jejich průběh, vyhodnotit nejlepší nabídky a v případě integrace s ERP systémem z vítězných nabídek zakládat následné nákupní doklady.

Řešení podporuje 3 typy nákupních aukcí:

  • anglickou,
  • holandskou,
  • japonskou.

Zatím co u anglické a japonské aukce může dodavatel podat více nabídek, u holandské má možnost podat pouze jednu.

 

Anglická aukce

Základní a nejčastěji využívaný typ aukce v praxi je aukce anglická. Aukce začíná na základní ceně, která představuje nejvyšší možnou akceptovanou nákupní cenu zadavatelem. Dodavatelé svými nabídkami postupně snižují tuto cenu až do ukončení soutěžního času. Zvítězí účastník, který v momentě ukončení aukce podal nejnižší nabídku.

Monitoring nabídek v aukční konzoli z pohledu nákupčího:

Aukční konzole - Anglická aukce

 

Holandská aukce

Principem holandské aukce je stoupající cena v definovaných časových intervalech. Nákupčí stanoví nízkou počáteční cenu a nastaví parametry pro její navyšování. V praxi se počáteční cena nastavuje lehce pod hodnotu, kterou nákupčí předpokládá, že pro dodavatele bude akceptovatelná. V aukci je tato cena systémem automaticky postupně navyšována až do momentu, kdy některý z účastníků cenu akceptuje anebo je dosažen cenový strop. Dodavatel, který aktuální cenu akceptuje, automaticky aukci vyhrává a aukce je ukončena. Na účastníky je postupným navyšováním ceny vyvíjen tlak, aby cenu akceptovali co nejdříve a zakázku tak nezískal jejich konkurent.

Aukční konzole z pohledu dodavatele u holandské aukce. Dodavatel vidí hodnotu aktuální nabídky, odpočet času do příští automatické úpravy ceny a finanční hodnotu, o kterou bude nabídka v daném čase upravena:

Aukční konzole - Holandská aukce

 

Japonská aukce

V japonské reverzní aukci se začíná soutěžit na vysoké počáteční ceně, která je v nastavených časových intervalech systémem postupně snižována. Účastníci musí při každé úpravě ceny nabídku akceptovat, aby se kvalifikovali do dalšího kola. Pokud cena klesne pod jejich možnosti realizace a nabídku neakceptují, automaticky jsou z aukce vyloučeni. Aukce je ukončena buď v momentě, kdy je dosažen nastavený počet aktivních účastníků nebo klesne pod jeho hranici, anebo je dosažena cílová hodnota. Výherců v japonské aukci tedy může být několik v závislosti na nastavených pravidlech.

 

Srovnání typů elektronických aukcí

Video porovnává anglický, holandský a japonský typ aukce (v angličtině, zdroj YouTube SAP Ariba ).

 

 

 

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 Contract Compliance – řízení nákupních kontraktů v SAP Ariba

 Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh