SAP Ariba – Novinky Q2 2022

SAP Ariba – Novinky Q2 2022 | con4PAS

Nejnovější release cloudových řešení SAP Ariba je plánovaný na 20. května 2022 a přináší mnoho zajímavých vylepšení.

16. května 2022

Níže je přehled těch nejzajímavějších:

 

Mobilní aplikace

 • Uživatelé mobilní aplikace SAP Ariba Procurement Mobile mohou nově vyhledávat dodavatele, prohlížet si jejich profily a zakládat přímo v aplikaci požadavky na registraci dodavatelů v SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance. V aplikaci mohou následně sledovat i stav registračního procesu.
 • Mobilní aplikace nově také podporuje funkcionalitu kopírování nákupních požadavků nebo jednotlivých položek, která je standardně dostupná v rámci webového řešení Guided Buying.

 

Výběr dodavatele

 • Aplikace Guided Sourcing byla rozšířena o možnosti:
  • Vytvořit vícekolové soutěže provázáním různých typů obchodních soutěží mezi sebou. Tímto způsobem lze například vypsat živou aukci, která navazuje na předchozí poptávková řízení v podobě obchodního dotazu (Request for Information) nebo žádosti o cenovou nabídku (Request for Proposal). Provázáním lze kopírovat obsah soutěže do následného kola včetně pozvaných účastníků a jejich předchozích podaných nabídek.
  • Doplnit automaticky preferované dodavatele mezi pozvané účastníky soutěže nebo aukce. Dodavatelé jsou přidání podle příslušné kombinace komodity a regionu, nákupčí může před zveřejněním soutěže seznam revidovat. Tato funkcionalita je podporovaná pouze u integrovaného scénáře SAP Ariba Sourcing se SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance.
  • Komunikovat efektivněji v rámci komplexních projektů výběru dodavatele s účastníky a zároveň interně se svými kolegy pomocí nového panelu zpráv.

 

Správa dodavatelů

 • Řešení SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance nabízí nové řešení pro interní proces diskvalifikace dodavatelů. Administrátoři mohou pomocí šablony nadefinovat samostatný proces pro ukončení kvalifikace stávajících dodavatelů, který se řídí vlastním workflow a má vlastní statusové schéma.
 • Dodavatelský profil 360° je přehlednější a obsahuje nové informační panely:
  • klíčová data o společnosti včetně statusů registrace a kvalifikace,
  • přehled všech identifikačních čísel,
  • hodnocení rizika,
  • hlavní kontaktní a adresní údaje.

SAP Ariba – Správa dodavatelů obr. 1

 

Nákup a fakturace

 • Nové uživatelské oprávnění umožňuje vybraným uživatelům SAP Ariba Buying přidávat a odstraňovat přílohy schválených nákupních požadavků. Doposud mohlo být toto oprávnění přidělováno pouze na úrovni celého systému všem uživatelům.
 • Uživatelé mohou nově v Guided Buying sami předávat své doklady jinému uživateli. Pomocí nového speciálního formuláře uživatelé požádají o předání nákupních požadavků či faktur na vybraného kolegu.
 • Nově je podporovaná integrace nákupních kontraktů ze systému SAP S/4HANA Cloud do nákupních řešení SAP Ariba Buying a SAP Ariba Buying and Invoicing. Z replikovaného kontraktu se v systému SAP Ariba automaticky založí nákupní kontrakt pomocí komponenty Contract Compliance. Položky kontraktu jsou automaticky přidány do katalogů a zpřístupněné uživatelům pro nákup.

SAP Ariba – Nákup a fakturace obr. 2

 

Business Network

 • Správa dodavatelských nabídek systému SAP S/4HANA (SAP S/4HANA pro nalezení zdroje odběru) umožňuje nově spolupracovat s dodavateli prostřednictvím sítě SAP Business Network. Nákupčí vytvoří v SAP S/4HANA projekt nalezení zdroje odběru a zvolí požadované dodavatele. Pozvaní dodavatelé jsou vyzvání k předložení nabídky pomocí svých dodavatelských účtů SAP Business Network.

 

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 Contract Compliance – řízení nákupních kontraktů v SAP Ariba

 Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh