SAP Ariba – Novinky Q4 2022

SAP Ariba – Novinky Q4 2022 | con4PAS

Listopadový release 2211 cloudových řešení SAP Ariba přináší mnoho zajímavých funkčností. Dostupný bude 11.11.2022.

7. listopadu 2022

Níže je přehled těch nejzajímavějších:

 

SAP Business Network / SAP Ariba Network

  • Punch out katalog – dodavatelé nyní mohou při vytváření PunchOut katalogu specifikovat nastavení, která jsou použitelná pro všechny zákazníky, dále mohou vytvářet více adres URL pro PunchOut.
  • Kontrola kvality dat – pokud se nákupčí/správci přihlásí do SAP Business Network, proběhne ověření úplnosti kontaktních údajů. Pokud se ověření nepodaří, zobrazí se chybová zpráva s výzvou k aktualizaci chybějících údajů.
  • Přidání dostupných oprávnění – nová funkcionalita umožňuje administrátorům kupujících i dodavatelů přidat jedním kliknutím všechna dostupná oprávnění při vytváření nové role v SAP Business Network.

 

SAP Ariba Sourcing

  • Guided sourcing – nově podporuje holandské a anglické aukce.

 

SAP Ariba Buying

  • Sdílení příloh s dodavateli – v rámci mobilní aplikace SAP Ariba Procurement uživatel může nově uvést v požadavku na nákup, zda připojená příloha má být zaslána dodavateli.

 

SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

  • Nová funkcionalita přidává daňová pole pro konkrétní zemi/oblast se vzorovými hodnotami.

 

 

Související produkty

Přečtěte si více o řešeních z oblasti nákupních procesů a řízení vztahu s dodavateli.

SAP Ariba Procurement SAP SRM SAP S/4HANA for Central Procurement

Související články

 SAP Ariba Network aneb jak jde čas – ohlédnutí do minulosti, vize do budoucnosti

 Elektronické aukce snadně a přehledně se SAP Ariba Guided Sourcing

 Contract Compliance – řízení nákupních kontraktů v SAP Ariba

 Taktický výběr dodavatelů v cloudovém prostředí SAP Ariba

 Schvalovací procesy v nákupních řešeních SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance

 SAP Ariba Commerce Automation

 Správa kontraktů v prostředí SAP Ariba

 Elektronický podpis přehledně a jednoduše pomocí služby DocuSign

 Nákupní katalogy v cloudovém prostředí SAP Ariba

 SAP Business Network – jednotná inteligentní síť pro obchodní spolupráci

 Mobilní aplikace SAP Ariba Procurement

 SAP Ariba Guided Sourcing

 SAP Ariba Buying

 SAP Ariba Discovery

 Jak se stát dodavatelem v SAP Ariba Network

 SAP Ariba Network – dynamický digitální trh